0 - 370,000 đ        

Thiết lập Bullets và Numbering

1. Thiết lập Bullets.
Để đánh dấu đầu dòng một đoạn văn bản, người sử dụng làm theo các bước dưới đây.

Bước 1. Đặt con trỏ lên đoạn cần đánh dấu đầu dòng và chọn tính năng đánh dấu đầu dòng bằng cách chọn mục: Format \ Bullets and Numbering

Bước 2. Thiết lập thông tin về dấu đầu dòng ở thẻ Bulleted như sau:
Dùng chuột bấm lên kiểu bullet muốn thiết lập (đoạn văn bản này đang sử dụng kiểu bullet được chọn ở hình trên).
Có thể bấm nút Customize để thực hiện một vài thao tác định dạng cần thiết cho Bullet đang chọn như Font, ký tự, ảnh…
Bấm nút Picture để chọn kiểu Bullet là các hình ảnh khácChọn một loại Bullet và bấm nút Ok để hoàn tất.
Có thể chọn lại kiểu Bullet ở danh sách Bullet Character.
+ Bấm nút Font để chọn phông chữ cho Bullet;
+ Bấm nút Bullet để có thể chọn Bullet là một ký tự đặc biệt (Symbol);
+ Mục Bullet Position để thiết lập khoảng cách dấu Bullet so với mép trong lề bên trái tài liệu;
+ Mục Text Position để thiết lập khoảng cách từ văn bản (Text) tới mép trong lề bên trái của tài liệu.
Lưu ý: Nút lệnh bullet  trên thanh công cụ chuẩn sẽ giúp người sử dụng thiết lập nhanh và bỏ thiết lập định dạng đánh dấu đầu đoạn văn bản.
2. Thiết lập Numbering.
Để đánh số chỉ mục cho các tiêu đề tài liệu, người sử dụng thực hiện các bước sau:
Bước 1. Đặt con trỏ lên đoạn cần đánh số chỉ mục và chọn tính năng đánh số chỉ mục bằng cách mở chọn mục: Format \ Bullets and Numbering


Bước 2. Thiết lập thông tin về đánh số chỉ mục ở thẻ Numbered như sau:
Dùng chuột nháy lên kiểu đánh số chỉ mục muốn thiết lập;
  • Nút Customize, để định dạng cho số chỉ mục này

Ý nghĩa các mục tin trên hộp thoại này như sau:
- Nút Font, cho phép chọn kiểu phông chữ cho số chỉ mục;
- Mục Start at, để chọn chỉ mục đầu tiên cần đánh số, nếu chọn là 1 sẽ thực hiện đánh số chỉ mục là 1, 2…, nhưng nếu chọn là 5 thì đánh số chỉ mục từ 5 trở đi là 5, 6, 7…;
- Mục Number Position, để thiết lập vị trí của chỉ mục trên đoạn văn bản;
- Mục Text Position, để thiết lập khoảng cách từ văn bản so với mép lề của tài liệu.
Lưu ý: Nút lệnh Numbering  trên thanh công cụ chuẩn sẽ giúp người sử dụng thiết lập nhanh hoặc bỏ thiết lập định dạng đánh chỉ mục đầu đoạn văn bản.
TIN TỨC KHÁC
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm